PL

Перевести:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, VII piętro, 00-014 Warszawa

Chlebnicka 48/51 80-830 Gdańsk Polska

Rosyjski adwokat w Polsce. Kancelaria Adwokacka

Rosyjski adwokat w Polsce. Kancelaria Adwokacka

Rosyjski adwokat w Polsce. Kancelaria AdwokackaRosyjski adwokat w Polsce. Kancelaria Adwokacka

Specjalizacje adwokackie

Jakie są rzeczy, które robimy

Jakie są rzeczy, które robimy

Jakie są rzeczy, które robimy

 • Spółki i prawo korporacyjne
 • Fuzje i przejęcia M&A
 • Umowy i transakcje handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Spory sądowe i arbitrażowe
 • Windykacja należności

Jakie są rzeczy, które robimy

Jakie są rzeczy, które robimy

Jakie są rzeczy, które robimy

 • Prawo antymonopolowe i konkurencji
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo administracyjne
 • Koncesje, zezwolenia, pozwolenia
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo autorskie

Jakie są rzeczy, które robimy

Jakie są rzeczy, które robimy

Jakie są rzeczy, które robimy

 • Własność intelektualna
 • Podatki, cła i akcyza
 • Prawo europejskie
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo karne

Świadczenie usług prawnych. Prawo rosyjskie w Polsce. адвокат

Z zakresu prawa spółek:

Z zakresu prawa procesowego:

Z zakresu prawa spółek:

 • rejestracja spółek w Rosji
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek rosyjskich 

 • przejmowanie spółek rosyjskich (M&A)
 • 
audyt prawny spółek rosyjskich i due diligence w Rosji

Z zakresu prawa umów:

Z zakresu prawa procesowego:

Z zakresu prawa spółek:

Z zakresu prawa procesowego:

Z zakresu prawa procesowego:

Z zakresu prawa własności intelektualnej:

 • prowadzenie procesów sądowych w Rosji
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Rosji
 • egzekucja należności w Rosji
 • windykacja należności z Rosji
 • Doradztwo i obsługa prawna w Rosji 
 • Wizy do rosji юрист адвокат wiza do rosji

Z zakresu prawa własności intelektualnej:

Z zakresu prawa własności intelektualnej:

Z zakresu prawa własności intelektualnej:

 •  ochrona znaków towarowych w Rosji
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Rosji

 • ochrona praw autorskich w Rosji

Z zakresu prawa upadłościowego:

Z zakresu prawa własności intelektualnej:

Z zakresu prawa upadłościowego:

 • zgłaszanie wierzytelności w rosyjskim postępowaniu upadłościowym 

Z zakresu prawa nieruchomości:

Z zakresu prawa własności intelektualnej:

Z zakresu prawa upadłościowego:

 • audyt nieruchomości rosyjskich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Rosji
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości w Rosji

Rosyjski prawnik w Polsce: Warszawa, Gdańsk

Z zakresu prawa karnego:

Z zakresu prawa spadkowego:

Z zakresu prawa spadkowego:

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Rosji
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Rosji
 • asysta w sprawach aresztowania w Rosji
 • asysta w prawie karnym i handlowym w Rosji

Z zakresu prawa spadkowego:

Z zakresu prawa spadkowego:

Z zakresu prawa spadkowego:

 • objęcie spadków z Rosji
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Rosji
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach rosyjskich

Z zakresu prawa rodzinnego:

Z zakresu prawa spadkowego:

Z zakresu prawa transportowego:

 • alimenty z Rosji 
- władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem z elementem rosyjskim
 • sprawy małżeńskie z elementem rosyjskim

Z zakresu prawa transportowego:

Sprawy z zakresu prawa podatkowego:

Z zakresu prawa transportowego:

 • doradztwo w zakresie rosyjskich przepisów transportowych 

 • spory z rosyjskimi ubezpieczalniami 
 • zajmowaniu i konfiskacie ciężarówek w Rosji

Sprawy z zakresu prawa podatkowego:

Sprawy z zakresu prawa podatkowego:

Sprawy z zakresu prawa podatkowego:

 • doradztwo w sprawach podatków w Rosji
 • bieżące konsultacje oraz porady podatkowe
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja w procesie kontrolii podatkowej


Spory sądowe i arbitrażowe w Rosji

Sprawy z zakresu prawa podatkowego:

Sprawy z zakresu prawa podatkowego:

 • spory o prawa majątkowe 
 • spory o prawa niemajątkowe
 • reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe 
 • uznawanie wyroków za granicą (w UE oraz poza UE)
 •  wykonywanie wyroków zagranicznych w Rosji